Interviews

2016.12.07.

Which program is right for you? MSc in Business Analytics or MSc in Technology Management?
Achilles expressed his thoughts about the main differences between the two technology-related programs, MSc in Business Analytics and MSc in Technology Management.

2016.07.13.

First Year Experiences of MSc in Business Analytics
Year-End Interview with Director of MSc in Business Analytics: Achilles Georgiu summarizes experiences of the first cohort in Business Analytics and describes challenges that Big Data and the cognitive era hold for the future.

2015.10.07.

Move With Ease Through Rough Seas / Rugalmasan állni a hullámverést
Large, sluggish ships and small, agile boats both fish on the ever-changing waters of business life. There is a lot they could learn from each other, yet they often fail to take account even of their own strengths and weaknesses, which is a shame, because they could do much better together.
Nehézkesen mozgó nagy hajók és fürge kis csónakok halásznak az üzleti világ folyamatosan változó vizein. Lenne mit tanulniuk egymástól, de eközben gyakran nem vetnek számot saját gyengéikkel és erősségeikkel. Pedig együtt akár könnyebb dolguk is lehetne.

2014.02.11.

Fókuszban a fogyasztó
Az IBM legfrissebb felmérése szerint a marketingvezetők egyre elveszettebbnek érzik magukat a digitális dzsungelben, miközben a fogyasztók lassan a vállalat stratégiai ügyeiben is átveszik az irányítást.

2013.10.18.

Hídverés informatika és üzlet között
Újraindul az „MSc in IT Management” képzés a budapesti CEU Business Schoolon. Hiánypótló, az informatikai és az üzleti-gazdasági oktatás között hidat verő kezdeményezésről van szó.

2013.09.30.

Híd az üzlet és a technológia között
Az utóbbi tíz évben alapvetően megváltozott az életünk, a változások oka maga a technológiai fejlődés volt. Ahogy a világ úgy a CEU Üzleti Iskola IT Menedzsment szintű Mesterképzés programja is átalakult, választ adva a kor követelményeire vagy akár meg is haladva azokat.

2013.09.11.

Okosítsuk az egyetemeket!
Több tényező is beleszól a jövő oktatásába.Ilyen tényező, hogy a diákok élnek-halnak a technológiáért. Online közösségeket alkotnak, habzsolják a digitális tartalmakat. Figyelmüket jellemzően csak rövid időre és a sok inger miatt felületesen koncentrálják. Információfeldolgozásukra az osztott fókusz jellemző, azaz cikáznak az információs csatornák között. Ezeket a sajátosságokat bizony mind a tananyag előállításában, mind a tanítási folyamatban figyelembe kell venni. A diákok örülnének az egyéni tanulási pályának is. A hallgatók közötti különbségek ugyanis úgy hidalhatók át, ha a diákot egyénre szabott oktatással kínálják meg. Itt aztán olyan ütemben halad, ahogy akar. A diákok továbbá projektekhez kapcsolt, változó összetételű tanulói csoportokban végezhetik el feladataikat. A verseny és a rövid határidők kifejlesztik az önálló problémamegoldás képességét.

2013.02.12.

Közös alapelvek
Világméretű felmérést készített az IBM a diákság körében arról, hogy mit tartanak fontosnak és milyen elveket vallanak a jövő vezetői. Talán meglepő, de az Y generáció gondolkodásmódja nem is tér el annyira az idősebbekétől, bár a jelen és a jövő technológiáit sokkal jobban alkalmazzák.

2012.05.22.

Feladatlista platformváltáshoz
Az üzleti világ az informatikával karöltve kiemelt figyelmet fordít a jobb helyzetfelismerést és intelligenciát támogató megoldásokra, és komoly hangsúlyt kap az ügyféllel való kapcsolattartás, interakció is.

2011.09.12.

IT-igazgatók kereszttűzben
Az informatikai vezetők (CIO-k) szava egyre meghatározóbb az üzleti döntések meghozatalakor, szempontjaik mindinkább egybeesnek a vállalatvezetők céljaival, mivel az üzleti siker egyik hajtóerejét a rendelkezésre álló technológiák, megoldások hatékony alkalmazása adja.

2011.05.28.

Az új technológiák hatása az üzleti versenyképességre
A nemzetközi tapasztalat szerint a cégek a technológiában és az innovációban keresik a válságból kivezető utat, de a felmérés tanulsága szerint a hazai CIO-k  mozgástere még korlátozott.

As an Opinion Leader his personal objective is to burn pictures in people’s mind via metaphors and visual stories in order to transform them into future e-Leaders, who understand technology evolution and the adaptation to everyday business environment with main emphasis on the human aspect and the personalised motivation.
 
 
 
Véleményvezérként elsődleges célja, hogy képeket rögzítsen az emberek fejébe metaforák és vizuális történetek segítségével annak érdekében, hogy e-Vezetőkké formálja őket, olyan emberekké, akik megértik a technológia fejlődését és képesek megfelelően adaptálni azt a mindennapos munkakörnyezetben kiemelt hangsúlyt fektetve az emberi oldalra és a személyre szabott motivációra.
 
 
Ως διαμορφωτής της κοινής γνώμης ο προσωπικός του στόχος είναι να χαράξει εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων με τη χρήση μεταφορών και οπτικών ιστοριών, προκειμένου να μετατραπούν σε μελλοντικούς διευθύνοντες που κατανοούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τα εξατομικευμένα κίνητρα.