Híd az üzlet és a technológia között

2013.09.30.
Az utóbbi tíz évben alapvetően megváltozott az életünk, a változások oka maga a technológiai fejlődés volt. Ahogy a világ úgy a CEU Üzleti Iskola IT menedzsment mesterképzés programja is átalakult, választ adva a kor követelményeire vagy akár meg is haladva azokat. Erről beszélgettünk Georgiu Achilles-szel, a CEU Business School IT Menedzsment programjának új igazgatójával.

— A CEU Business School az MBA programok mellett MSc programokat is indít. A legrégebbi ilyen képzés az IT menedzsment. Milyen régóta is van ez a képzés az üzleti iskolában?
— Maga a program 2004-ben indult először, vagyis jövőre lesz tíz éves. E tíz év alatt nem csak hazai diákok vettek részt az egyedinek mondható képzésben, hanem a világ minden részéből érkeztek hozzánk hallgatók. Közép-Európában nincs hozzá hasonló képzés, és tágabb körben is csak elvétve találunk IT menedzsmenttel foglalkozó, MSc szintű kezdeményezéseket. A tíz év persze, nem volt teljesen zökkenőmentes: a válság ideje alatt nálunk is voltak nehézségek, főleg amikor a vállalatok nem tudták finanszírozni alkalmazottaik oktatási költségeit, így volt olyan év, amikor nem indítottunk új osztályt. Ezeknek a tanulságoknak a birtokában szükségesnek láttuk a program frissítését.— Minek köszönhető az, hogy a nehézségek ellenére a program idén is elindult?
— Korábban szinte kizárólag a vállalatok képzési hozzájárulásaiból finanszírozott diákjaink voltak, így amikor e források elapadtak, drasztikusan visszaesett a jelentkezők száma. A válság egyik direkt hatásaként nagyon sok cég csökkentette az oktatásra fordítható költségkeretet. Azt gondolom, hogy ilyen időkben előre kell menekülni, éppen az alkalmazottak továbbfejlesztése révén. Pár év után az tapasztalható, hogy a vállalatoknál csökken az olyan megfelelő tudással és képességekkel rendelkező emberek száma, akik képesek irányítani egy-egy csoportot vagy egy egész osztályt, akár az egész vállalatot. Így ha egy cég túl is éli a válságot, azonnal egy másik kihívással találja magát szemben, melynek orvosolása több évig is eltarthat. Ha kicsit konkrétabban nézzük a kérdést, az is megfigyelhető, hogy manapság már nincs üzlet technológia nélkül. Ezt számtalan tanulmány és felmérés is alátámasztja. Bizonyos eredmények jelzik: a technológia jelenti az üzleti világnak az elsődleges külső tényezőt, amely leginkább befolyásolja a vállalat jövőjét. Úgy gondolom, hogy az említetteknek köszönhetjük, hogy a program ilyen sikeres, és vannak olyan diákok, akik ezt felismerték, és akár önfinanszírozás révén is csatlakoznak a képzéshez. Ezért is tudtuk ismét elindítani a programot.— Talán érthető az ok, hogy mért van szükség az ilyen jellegű programokra, de felmerül a kérdés, hogy miért épp a CEU által indított MSc programon vegyenek részt a hallgatók?
— Ez az egyetlen olyan program a régióban, ahol angol nyelven, az Egyesült Államokban is elismert mester szintű diplomát szerezhetünk, emellett a program struktúrája is meghatározó tényező. Ennek során holisztikusan közelítjük meg a technológia által lefedett komplex területet. Nem csak az elméleti tudás elsajátítása a cél, hanem Konfuciusztól idézve:”Hallom és elfelejtem. Látom és emlékezem. Cselekszem és megértem.” Vagyis a tudás készség szintű adaptálása az elsődleges célja a programnak. A képzés során számtalan helyzetet kell a diákoknak megoldaniuk, mintegy laboratóriumi környezetben kipróbálhatják a képességeiket úgy, hogy annak eredménye maximum csak a jegyekben mutatkozhat meg, és nem valós üzleti veszteségben.
A technológia megfelelő alkalmazásához szükség van az azt működtető folyamatok ismeretére, amely folyamatokat az eszközök automatizálnak, az eszközöket pedig maguk az emberek használják a folyamatok betartása érdekében. Tehát minden technológia által függő cég számára e ciklus ismerete és működtetése biztosíthatja csak a technológia által nyújtott előnyöket. A program során — megfelelő egyensúlyt tartva — végig megyünk a teljes életcikluson, megfelelő mélységig kibontva az egyes területeket.
Végül, de nem utolsósorban a képzés sikerének egyik kulcsa, hogy az előadó tanárok és vendégek megfelelő arányban érkeznek az akadémiai és az üzleti világból is, lehetőséget teremtve a hallgatóság számára az esetleges eltérő vélemények ütköztetésére, illetve minden egyes elméleti elem valóságos, üzleti szintű interpretációjára, adaptációjára.

— Milyen tantárgyak révén tudják elsajátítani a hallgatók a készég szintű tudást?
— A tantárgyak teljeskörűen lefedik a tevékenységhez szükséges emberi tényezőket, illetve elsajátíttatják az eszközbeli és folyamatbeli ismereteket. A 10 hónapos képzés során olyan tantárgyakkal találkoznak a hallgatók, mint IT szolgáltatás menedzsment, IT stratégia, technológiai innováció, információbiztonság, IT projekt- és pénzügyi irányítás, stb. Ezen kívül a diákok megismerkednek az adatrobbanásnak köszönhető új és jövőbeli területekkel, mint például a közösségi média és mobil eszközök revolúciója, a felhő alapú megoldások, tudás menedzsment, egyebek.
Mindezeken túl soft skillek fejlesztésén is dolgozunk, mint például új technológiai vállalatok indítása, vagy létező vállalatok irányítása, technológiai szolgáltatások konzultációs szintű értékesítése és tárgyalása, vagy a kritikus gondolkodás alapjainak elsajátítása. A tantárgyak egy része átfedi az üzleti iskola MBA programjait annak érdekében, hogy a hallgatók széles körben tudjanak megismerkedni a hazai, illetve külföldi diákokkal, mivel hisszük azt, hogy a programban résztvevő kollegák nem csak az előadóktól tudnak tanulni, hanem egymástól is.

— Kiknek szól az MSc képzés?
— Addig, amíg korábban a képzés elsősorban olyan technológiával foglalkozó szakembereknek szólt, akik vezetői feladatokat láttak el, az utóbbi években érezni lehet annak szükségét, hogy az üzleti világban dolgozó vezetők számára is egyre fontosabb a technológia által biztosított előnyök ismerete. Nemzetközi tanulmányok azt mutatták ki, hogy manapság minden második Informatikai vezető inkább gazdasági tudással és múlttal rendelkezik, mintsem műszakival. Tehát az idén megújult program ezeknnek a szakembereknek is szól, hidat képezve az üzlet és a technológia világa között . A programban részt vevők olyan tudásra tesznek szert, melynek segítségével áthidalhatják az üzlet és a technológia közötti szakadékot, bármekkora legyen is az. Mi megadjuk nekik az eszközöket, amelyekkel felépíthetik a szükséges pilléreket, és a hallgatókon múlik, hogy maga a híd mekkora terhet képes elbírni.

Az interjú eredetileg a portfolio.hu-n jelent meg.
As an Opinion Leader his personal objective is to burn pictures in people’s mind via metaphors and visual stories in order to transform them into future e-Leaders, who understand technology evolution and the adaptation to everyday business environment with main emphasis on the human aspect and the personalised motivation.
 
 
 
Véleményvezérként elsődleges célja, hogy képeket rögzítsen az emberek fejébe metaforák és vizuális történetek segítségével annak érdekében, hogy e-Vezetőkké formálja őket, olyan emberekké, akik megértik a technológia fejlődését és képesek megfelelően adaptálni azt a mindennapos munkakörnyezetben kiemelt hangsúlyt fektetve az emberi oldalra és a személyre szabott motivációra.
 
 
Ως διαμορφωτής της κοινής γνώμης ο προσωπικός του στόχος είναι να χαράξει εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων με τη χρήση μεταφορών και οπτικών ιστοριών, προκειμένου να μετατραπούν σε μελλοντικούς διευθύνοντες που κατανοούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τα εξατομικευμένα κίνητρα.