IT-igazgatók kereszttűzben

A vállalatvezetők az üzleti célok elérése érdekében egyre magasabb szintű szolgáltatásokat igényelnek az informatikai osztálytól, amely mind szűkebbre fogott pénzügyi keretből valósíthatja meg a szükséges fejlesztéseket. A nehéz gazdasági körülmények között a döntéshozók az IT-beruházások gyors, kiszámítható megtérülését várják, ezért a javasolt projektek indokoltságát az informatikai vezetőknek üzleti szempontból is meggyőzően alá kell támasztaniuk.

Eközben a technológia fejlődése, például a mobilitás, a virtualizáció, a cloud computing térhódítása az IT-osztály vállalaton belüli szerepét is újradefiniálja. Napjainkban, amikor az elvárások kereszttüzébe került IT-igazgatók ilyen összetett kihívásokkal szembesülnek, a szakmai felkészültség önmagában kevés lehet a sikeres helytálláshoz. A gazdasági válság a döntéshozók figyelmét a technológia és az innovatív megoldások okos alkalmazására irányította. Az informatikai vezetők (CIO-k) szava egyre meghatározóbb az üzleti döntések meghozatalakor, szempontjaik mindinkább egybeesnek a vállalatvezetők céljaival, mivel az üzleti siker egyik hajtóerejét a rendelkezésre álló technológiák, megoldások hatékony alkalmazása adja – mondta lapunknak Georgiu Achilles, az IBM Magyarország szolgáltatási tanácsadója.

A tapasztalatok szerint ma már nincs olyan IT-beruházás, amelynek megtérülését a projekt előkészítése során nem mutatják ki részletesen. Egyedül az érvelés, az üzleti oldal meggyőzésének szintje mutat eltérést vállalatonként annak függvényében, hogy a CIO-t – és ezáltal az IT-osztályt – milyen mandátummal, küldetéssel ruházta fel az adott cég. Az IBM idén készült felmérése (2011 Global CIO Study) megállapította, hogy a szerepkör, amelyben az IT-vezetők az üzletmenetet segíthetik, négyféle lehet.

– A Megvalósító szerepkörben a CIO-nak az akadálymentes működtetésre és a szervezeti hatékonyság növelésére kell figyelnie – fejtette ki a tanácsadó. – A Terjesztő elsődleges feladata a folyamatok finomhangolása és az együttműködés fokozása. Az Átalakító a szorosabb partnerkapcsolatok kialakításával, az iparági értéklánc befolyásolásával foglalkozik. Az Útmutató küldetése pedig a folyamatos innováció a termékek, üzleti folyamatok és a piaci jelenlét vonatkozásában. Felmérésünk szerint a CIO-k alig 14 százaléka tartozik a megvalósítók közé, 50 százalékuk terjesztő mandátummal rendelkezik, 23 százalékuk feladata az átalakítás, és csak 13 százalékuk mondhatja azt, hogy elsősorban innovációt várnak tőle.

A CIO akkor tud sikerrel eleget tenni az elvárásoknak, ha a neki szánt mandátumnak megfelelően jár el, és eközben arra törekszik, hogy jobban megértse, pontosan mire van szüksége az üzletnek. Az IBM felmérése is rávilágított, hogy az üzlet igényli az IT közelségét és támogatását. Erre utal, hogy a szervezeti hierarchiában ma már minden második CIO közvetlenül a CEO alá tartozik, bár ez az arány erősen változik annak függvényében, hogy az IT-vezető milyen mandátumot kapott. Technológiák vonatkozásában a megkérdezett CIO-k világszinten elsősorban az üzleti intelligenciában és analitikában, a felhőalapú és mobilmegoldásokban keresik annak lehetőségét, hogy jobb szolgáltatásokat adhassanak az üzletnek. A közép-kelet-európai régió válaszadói, bár nem vitatják el az említett technológiák fontosságát, inkább a virtualizáció és az üzletifolyamat-menedzsment fejlesztésében gondolkodnak.

– Annak érdekében, hogy az üzleti és az IT-oldal érdekeit összeegyeztetve jól tervezhesse meg, sikerrel „adja el” és eredménnyel valósítsa meg projektjeit, a CIO-nak már nem az informatika, hanem az üzlet nyelvén kell megfogalmaznia javaslatait – mondta Georgiu Achilles. – Nem véletlen, hogy manapság a CIO-k nem feltétlenül IT-szakemberek, és ha azok is, akkor rendelkeznek valamilyen gazdasági hátérrel. A jó helyzetfelismerő képesség és intelligencia különösen hasznos képesség, de az IT-vezető munkájában fontos szerepet kap az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat is. Elengedhetetlen viszont a vállalaton belüli jó együttműködés és kommunikáció kialakítása, ami, mondjuk ki bátran, nem tartozik mindig az erősségeink közé.

Stratéga és szolgáltatásbróker
A meglévő informatikai környezet minél költséghatékonyabb üzemeltetése olyan elvárás az IT-vezetőkkel szemben, amely nagy erőforrásokat köt le az informatikai osztályon, így esetenként kevesebb idő és energia jut az innovációra, az üzleti igények kiszolgálásában nem jutnak szerephez az új technológiákra és felhasználási modellekre épülő megoldások – fogalmazott Helmut Bentsche, a HP Magyarország Nagyvállalati Szolgáltatások üzletágának vezetője. – Pedig az outsourcing, a virtualizáció és a cloud computing éppen arra ad lehetőséget, hogy a CIO-k a meglévő infrastruktúra konszolidálásán és részbeni kihelyezésén keresztül olyan rugalmas, konvergens informatikai környezetet alakítsanak ki, amely az üzemeltetéssel együtt a jövőbeni üzleti igények kiszolgálását is megkönnyíti, költséghatékonyabbá teszi. Ezért az ilyen technológiák és szolgáltatások használatát mérlegelve nem kell a komplexitás további növekedésétől tartani. Az innováció éppen ahhoz fogja hozzásegíteni az informatikai osztályt, hogy mindkét fronton sikerrel helytálljon.

A HP kiterjedt cloud portfóliójában például olyan szolgáltatásokat is kínál, amelyek által a CIO-k újabb hardver-szoftver elemek hozzáadása nélkül is növelhetik a vállalati infrastruktúra kapacitását és megbízhatóságát. Az üzleti igények sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban szolgálhatók ki ezen a módon, amit az ügyfelek tapasztalatai is igazolnak.

– Az egyik hazai távközlési cég például informatikai környezetének konszolidálását követően az üzemeltetést részben vállalatunkhoz helyezte ki, így a napi rutinfeladatok terhe alól mentesülve rövidebb átfutással valósíthatja meg az üzleti szempontból kritikus IT-projekteket – mondta Helmut Bentsche. – Egy közép-kelet-európai autógyár pedig azzal javította költséghatékonyságát, hogy a gyártást támogató informatikai infrastruktúra méretezhetőségét és magas rendelkezésre állását outsourcing szolgáltatásainkon keresztül biztosítja. A megtakarítást növelte, hogy ügyfelünk a kihelyezésnek köszönhetően IT-beszállítóinak számát is csökkenteni tudta.

Hasonlóan jó példaként szolgálhat maga a HP is. A gyártó öt évvel ezelőtt még több mint 150 adatközponttal rendelkezett világszerte, amelyekben több mint 2000 alkalmazás futott. Ugyanazokkal a megoldásokkal, amelyeket ügyfeleinek is kínál, a cég olyan mértékben konszolidálta IT-környezetét, hogy ma már mindössze 6 fő adatközpontot üzemeltet, alkalmazásainak száma pedig a 200-at sem éri el. Ennek eredményeként a HP 40 százalékos megtakarítást ért el az üzemeltetési költségeken.

A HP 2008-ban vásárolta fel a világ egyik vezető outsourcing szolgáltatóját, az EDS-t. Tanácsadói a kihelyezés technológiai megvalósításának kidolgozása mellett a projekt megtérülési tervének elkészítésében, a szükséges szervezeti átalakítások feltérképezésében is kiforrott módszertan, bevált gyakorlat átadásával segítik a CIO-kat, akik így biztosabbak lehetnek afelől, hogy az általuk javasolt megoldás zöld jelzést kap az üzleti vezetőktől, és a várt eredményeket is hozni fogja.

– Ez az üzletorientáltság napjainkban ugyanolyan fontossá válik a CIO számára, mint a technológiák és az általuk kínált lehetőségek ismerete, a szakmai felkészültség – hangsúlyozta az üzletágvezető. – Az IT-igazgató szerepköre ugyanis átalakul, az üzemeltetést és az informatikai beruházásokat irányító vezetőből az informatikai szolgáltatások brókerévé válik, aki a vállalati stratégiával összhangban innováción keresztül tudja segíteni az üzleti célok elérését.

A munkavégzés változó kultúrája
– Az elmúlt években alapvetően megváltozott a szerep, amelyet az IT a vállalatok életében betölt, nem költséghely többé, hanem termelékenységi tényező – mutatott rá Edvi-Illés Attila, a Microsoft Magyarország nagyvállalati marketingvezetője. – Miként a közgazdászok hangsúlyozzák, az információtechnológia célzott alkalmazása döntő mértékben hozzájárulhat a növekedéshez és a működési hatékonyság fokozásához. Ha speciális CIO skill set-ről talán nem is beszélhetünk, a felelős és stratégiai gondolkodás olyan IT-vezetői képesség, amely nélkülözhetetlen az informatikai szervezet iránymutató szerepének (újra)definiálásához a vállalat szervezeti struktúráján belül. Ez az informatika mint szolgáltatás következetes továbbgondolását is jelenti, amely testre szabott és rendkívül rugalmas módon szolgálja ki az ügyfelek és felhasználók üzleti igényeit, a szoftvereket, infrastruktúrákat és teljes platformokat moduláris, a lehető legteljesebb mértékben az egyéni igényekre szabott összetevők formájában kínálja, és költségeiket a használat alapján számolja el.

Az IT szerepének újragondolása a meglévő erőforrások felmérése mellett szükségszerűen azt is jelenti, hogy a CIO felhagy a régi kérdésekre adott új válaszok keresésével, és mer új kérdéseket feltenni.

– A felhő (cloud) új számítástechnikai paradigmát képvisel, amely lehetővé teszi az informatikai erőforrások dinamikus üzembe helyezését, felügyeletét és elszámolását – folytatta a marketingvezető. – A felhő vonatkozásában nemcsak az új üzembe helyezési technológiákról beszélünk, hanem az új üzleti és beszerzési modellekről is, amelyek alapjaiban megváltoztatják az informatika jelentőségét, ezáltal az informatikai vezetők szerepét is. A Microsoft felhő megoldásai olyan mértékű rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítanak akár új informatikai fejlesztések, akár meglévő IT-rendszerek üzemeltetése kapcsán, amelyet más eszközökkel elképesztően nehéz, vagy éppen lehetetlen elérni. Ezt az előnyt egy agilisan gondolkodó IT-szervezet közvetlenül vállalata eredményességének növelésére fordíthatja.

A vállalati informatika másik nagy feladata a munkavégzés változó kultúrájából fakad. Magánemberként olyan mobileszközöket használunk, amelyek a munka világában is izgalmas lehetőségeket kínálnak.

– Az IT-osztálynak lehetővé kell tennie, hogy a vállalat alkalmazottai saját preferenciáik szerint végezhessék munkájukat, ez ugyanis minden eddiginél nagyobb mértékű dolgozói elégedettséget és hatékonyságot eredményezhet – hangsúlyozta Edvi-Illés Attila. – A Microsoft egységes kommunikációs technológiáinak és kollaborációs megoldásainak segítségével a dolgozók kötöttségek nélkül tarthatnak kapcsolatot egymással és a magánéletükben fontos személyekkel, dolgokkal is, miközben a rendszer a vállalati IT-környezet biztonságát és megbízható működését is védi. A Microsoft-alkalmazások fejlett üzletiintelligencia-funkciói lehetővé teszik, hogy a munkatársak egyszerűen hozzáférjenek a legfrissebb adatokhoz, valós idejű állapotfrissítéseket kapjanak, és dokumentumokat cserélhessenek különböző rendszerek között, az irodában vagy azon kívül, a bizalmas vállalati adatok védelme mellett.

A rugalmas munkakörnyezetet biztosító, teljes körű Microsoft-megoldások intelligens infrastrukturális alapokra épülnek, amelyek a gyakori informatikai folyamatok automatizálását is lehetővé teszik. E rendszerek automatikusan, az igényeknek megfelelően optimalizálják az erőforrásokat – a kiszolgálók allokálásától az alkalmazások üzembe helyezéséig. Az infrastruktúra a megfelelőség fenntartása érdekében folyamatosan figyeli a különböző eszközök és rendszerek állapotát, és probléma esetén automatikusan kijavítja vagy helyreállítja a szolgáltatásokat, jelentősen növelve az IT-osztály hatékonyságát is.

Rendszerben gondolkodni
A Novell arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között a CIO-nak gondosan meg kell terveznie a vállalat informatikai stratégiáját, hogy abból hosszú távon is üzleti előny származzon.

– A rendelkezésre álló pénzügyi források tükrében az IT-vezetőnek meg kell vizsgálnia a meglévő vállalati infrastruktúrát, és eldöntenie, hol és miként csökkentheti a költségeket olyan módon, hogy a szolgáltatások továbbra is megfeleljenek a felhasználók és az ügyfelek igényeinek – mutatott rá Szittya Tamás, a Novell Magyarország ügyvezető igazgatója. – Ilyenkor érdemes felülvizsgálni a használatban lévő szoftverek licencdíjait, és fontolóra venni nyílt forráskódú megoldások bevezetését. Az open source megoldások ára a legtöbb esetben töredéke a jogvédett alternatívák licenceinek, miközben a szolgáltatások szintje és minősége megegyezik. Az infrastruktúra-váltás egyúttal lehetőséget ad a munkafolyamatok átgondolására, optimalizálására, ezáltal a vállalat szolgáltatásainak színvonala is emelhető.

A költségcsökkentést célzó intézkedések miatt a CIO-nak nyitottnak kell lennie az új szolgáltatási modellekre is, amelyek olyan technológiákra épülnek, mint például a virtualizáció vagy a cloud computing.

– A felhőalapú számítástechnika napjainkban az egyik legfontosabb technológiai trend, és jó eséllyel meg fogja változtatni a munkavégzés módját – fogalmazott Szittya Tamás. – Az informatikai vezetőnek azonban tisztában kell lennie azzal, hogy jelenleg a felhőalapú számítástechnika szabványok előtti korszakát éljük, ezért minden szervezetnek figyelmet kell fordítania a felhőt övező biztonsági kérdések sokaságára.

Az üzleti folyamatok optimalizálásához járulnak hozzá azok a virtualizációs megoldások is, amelyek magukban foglalják a virtuális környezetek tervezését, kialakítását, folyamatos optimalizálását és automatikus működtetését úgy, hogy közben a lehető legalacsonyabb szinten tartják az adatközpontok üzemeltetési költségét.

– A folyamatok automatizálását segítik a központi menedzsment megoldások is, amelyekkel mindössze néhány ember képes felügyelni és kézben tartani a működést, tovább csökkentve ezzel a HR-költségeket – folytatta az ügyvezető. – A költséghatékony üzemeltetés érdekében fontos továbbá, hogy a cégvezetők pontos képet kapjanak a rendelkezésre álló erőforrásokról és eszközökről. Ebben az IT-vagyongazdálkodási alkalmazások adhatnak segítséget, amelyekkel a szoftver- és hardvereszközök használatával kapcsolatban egyaránt részletes adatok kaphatók. Ezen információt felhasználva a vállalat például optimalizálhatja karbantartási szerződéseit.

A CIO-kkal szemben alapvető elvárás az általános vezetői képesség és a szakmai kompetencia, ebben az informatika területe nem tér el a többi szektortól.

– Egy jó IT-vezető emellett tud rendszerben gondolkodni, illetve gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni az új követelményekhez, fejlesztésekhez, innovációkhoz – hangsúlyozta Szittya Tamás. – Mindazonáltal nem feltétlenül kell mindenhez értenie. Az ICT-terület kiterjedtsége miatt célszerű, ha a CIO megfelelő, hozzáértő tanácsadókkal veszi körül magát, akik hatástanulmányokat készítenek a piaci trendekről, előkészítve és segítve ezzel a vezetői döntéseket. Az is eredményes megoldás lehet, ha az IT-vezető egy olyan szakmai partnerre támaszkodik, mint például a Novell konzultációs üzletága, melynek kompetenciái a régióban egyedülállók a Linux, a biztonság és a rendszerfelügyelet terén, így minden felmerülő kérdésre és problémára gyorsan és felkészülten reagálhat.

Az interjú eredetileg a Computerworld-ban jelent meg.

As an Opinion Leader his personal objective is to burn pictures in people’s mind via metaphors and visual stories in order to transform them into future e-Leaders, who understand technology evolution and the adaptation to everyday business environment with main emphasis on the human aspect and the personalised motivation.
 
 
 
Véleményvezérként elsődleges célja, hogy képeket rögzítsen az emberek fejébe metaforák és vizuális történetek segítségével annak érdekében, hogy e-Vezetőkké formálja őket, olyan emberekké, akik megértik a technológia fejlődését és képesek megfelelően adaptálni azt a mindennapos munkakörnyezetben kiemelt hangsúlyt fektetve az emberi oldalra és a személyre szabott motivációra.
 
 
Ως διαμορφωτής της κοινής γνώμης ο προσωπικός του στόχος είναι να χαράξει εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων με τη χρήση μεταφορών και οπτικών ιστοριών, προκειμένου να μετατραπούν σε μελλοντικούς διευθύνοντες που κατανοούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τα εξατομικευμένα κίνητρα.