Az új technológiák hatása az üzleti versenyképességre

2011.05.28.

A gazdasági válság a technológia és az innovatív megoldások okos alkalmazására irányította a döntéshozók figyelmét. A CIO-k (informatikai vezetők) szava egyre meghatározóbb az üzleti döntésekben, és a szempontjaik is mindinkább egybeesnek a vállalatvezetők céljaival, hiszen az üzleti siker egyik kulcsa éppen a rendelkezésre álló technológiák, megoldások hatékony alkalmazása. Az IBM üzleti világot feltérképező vizsgálatában 71 ország háromezer informatikai vezetőjének véleményét szondázták a vállalatukat érintő informatikai, technológiai trendekről.

Analitikus szemlélet
Ötből négy IT vezető úgy ítéli meg, hogy az üzleti intelligencia és az analitika kiemelkedő prioritás vállalatuk számára, és fontos szerepet kap az egyre növekvő mennyiségű üzleti információ kezelésében. A mobil eszközök üzleti alkalmazása ugyancsak egyre elterjedtebb, a válaszadók 74 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a mobil megoldások új lehetőségeket nyitnak vállalatuk számára. E technológiák előretörésével mások jelentősége csökkenni látszik: a virtualizáció és a kockázatmenedzsment például a preferencialisták aljára csúszott, jóllehet ennek oka elsősorban az, hogy a virtualizáció mára a mainstream megoldások részévé vált, a kockázatmenedzsment pedig egyre inkább kikerül a CIO-k felelősségi köréből.

Tegyük felhőbe!
A tanulmány szerint a szervezetek hatvan százaléka készül öt éven belül alkalmazni a számítási felhő technológiát, így kétszer annyi informatikai vezető élne e megoldás előnyeivel, mint 2009-ben. A kezdetekkor inkább csak a vállalaton belül használt technológia terjedni látszik a cégek közötti üzleti kapcsolatokban is. Jól látható, hogy az üzleti életben egyre növekvő információ mennyiségével együtt fokozottabb az igény az adatokhoz való egyszerű és gyors hozzáféréshez is, amelyre éppen a számítási felhő tud költséghatékony megoldást kínálni.

Óvatos innováció
A nemzetközi tapasztalat szerint a cégek a technológiában és az innovációban keresik a válságból kivezető utat, de a felmérés tanulsága szerint a hazai CIO-k  mozgástere még korlátozott – kommentálta a tanulmány eredményeit Georgiu Achilles, az IBM Magyarország szolgáltatási tanácsadója, aki a hazai interjúk készítésében is részt vett. Megállapítása szerint, míg a globális kutatásban a legnagyobb fejlődési lehetőséget a megkérdezettek inkább az üzleti intelligencia és analitika, a felhőalapú és mobil megoldásokban látják, addig a közép-kelet-európai régió válaszadói inkább a virtualizáció és az üzleti folyamat-menedzsment fejlesztésében gondolkodnak, nem vitatva el a fenti technológiák vezető szerepét.

CIO és CEO: közös jövőkép
Az idei felmérés egyebek mellett a következő, globális és regionális szinten egyaránt érvényes tendenciákra mutatott rá:
• Az egyszerűsítés fontos szempont a CIO-k számára: több mint 80 százalékuk tervez a belső folyamatok egyszerűsítésére irányuló projekteket.
• Most fordul elő először, hogy a CIO jövőképe szinte egybeesik a CEO jövőképével. A három legfontosabb fókuszterület mindkettejük számára az ügyfelekkel ápolt kapcsolatok erősítése, az alkalmazottak képességeinek fejlesztése és az adatok mélyebb értelmezése és elemzése.
• Újszerű módszerek és eszközök széles skáláját keresik annak érdekében, hogy a „big data” információk valós, a gyakorlatban is hasznosítható adatokká váljanak. E módszerek a törzsadatok kezelésétől (68 százalék) az ügyfelekre vonatkozó elemzési adatokon keresztül (66 százalék), az adattárházakig és a vizuális műszerfalakig (64 százalék), valamint a keresési funkciókig (59 százalék) terjednek.
• A CIO-t ma már nem „vezető informatikai szerelőnek” tekintik, hanem felismerik azt a szerepét, amelyet a technológiaalapú értékteremtés és a komplex rendszerekből kiinduló ismeretszerzés terén játszik.
• A költségcsökkentés továbbra is lényeges szempont: a CIO-k megpróbálnak többet kihozni a kevesebből, illetve előmozdítani a kreativitást és az innovációt.

Az interjú eredetileg a HVG-n jelent meg.

As an Opinion Leader his personal objective is to burn pictures in people’s mind via metaphors and visual stories in order to transform them into future e-Leaders, who understand technology evolution and the adaptation to everyday business environment with main emphasis on the human aspect and the personalised motivation.
 
 
 
Véleményvezérként elsődleges célja, hogy képeket rögzítsen az emberek fejébe metaforák és vizuális történetek segítségével annak érdekében, hogy e-Vezetőkké formálja őket, olyan emberekké, akik megértik a technológia fejlődését és képesek megfelelően adaptálni azt a mindennapos munkakörnyezetben kiemelt hangsúlyt fektetve az emberi oldalra és a személyre szabott motivációra.
 
 
Ως διαμορφωτής της κοινής γνώμης ο προσωπικός του στόχος είναι να χαράξει εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων με τη χρήση μεταφορών και οπτικών ιστοριών, προκειμένου να μετατραπούν σε μελλοντικούς διευθύνοντες που κατανοούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τα εξατομικευμένα κίνητρα.