Papers

2011 Winter

Riding the Waves of the Motivation Cycle

(with Zoltán Buzády)
Many still think of a leader as being self-motivated and as someone who has to motivate others. However, leaders do not motivate others, they create more or less successful environments in which motivation and performance can take off. Incentives and other similar tools are only enhancers, but not motivation per se.

2007 April.
Abszorbciós modell – A munkavállalókra jellemző abszorbciós görbe

A publikáció célja a gondolatébresztés és egyben egy használható vezetői modell megfogalmazása. Nem célja viszont a modell érvényességének bebizonyítása, hiszen ahhoz több éves kísérletre és kutatásra lenne még szükség. A gondolat az, hogy a Gartner csoport által kidolgozott és leírt hype cycle görbe – mely grafikusan próbálja ábrázolni a tudományos technológiák érettségét, terjedését és üzleti alkalmazását – alakja sokkal általánosabban is érvényes és könnyen adaptálható a munkavállalók munkahelyi abszorbciós (azaz: bevonódási) és motivációs „életgörbéjének” leírásához. Az ember lelkesedését, teljesítményét, azonosulását és az asszimilációs szintjét nehéz egy mutató alakulásával ábrázolni. Mivel ezek a jellemzők befolyásolják egymást, erősen összefüggnek és talán össze is fűződnek, ezért a legtalálóbb szó ezek összefoglalására az abszorbció. Az abszorbciós modell görbéje a maga csúcspontjával, illetve mélypontjával négy szakaszból és négy kiszállási szintből tevődik össze. Az X tengelyen az idő helyezkedik el, melyen a lelkesedési, a csalódási, az elfogadási és a stabilitási szakasz meghatározott sorrendben követik egymást. Az Y tengelyen az emberek abszorbciós szintjeit találhatjuk. Ezen a tengelyen helyezkednek el a kiszállási szintek is a kiugrási, a kibukási, a kiemelési és a kirúgási, melyek sorrendje változó, mindig az adott helyzettől függő.
As an Opinion Leader his personal objective is to burn pictures in people’s mind via metaphors and visual stories in order to transform them into future e-Leaders, who understand technology evolution and the adaptation to everyday business environment with main emphasis on the human aspect and the personalised motivation.
 
 
 
Véleményvezérként elsődleges célja, hogy képeket rögzítsen az emberek fejébe metaforák és vizuális történetek segítségével annak érdekében, hogy e-Vezetőkké formálja őket, olyan emberekké, akik megértik a technológia fejlődését és képesek megfelelően adaptálni azt a mindennapos munkakörnyezetben kiemelt hangsúlyt fektetve az emberi oldalra és a személyre szabott motivációra.
 
 
Ως διαμορφωτής της κοινής γνώμης ο προσωπικός του στόχος είναι να χαράξει εικόνες στο μυαλό των ανθρώπων με τη χρήση μεταφορών και οπτικών ιστοριών, προκειμένου να μετατραπούν σε μελλοντικούς διευθύνοντες που κατανοούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή της στο καθημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τα εξατομικευμένα κίνητρα.